Бесплатни уџбеници

У складу са дописом Министарства просвете, број:650-02-00032/2024-07 од 26.03.2024.године, који се односи на обезбеђивање бесплатних уџбеника и других наставних средстава из уџбеничкихкомплета, обавештавамо вас о следећем:

ОБАВЕЗНО

Родитељи подносе захтев и пропратну документацију (доказ) у просторији Правне службе до
20.априла 2024.године

ДОКУМЕНТАЦИЈА уз ЗАХТЕВ:

-за ученике социјално /материјално угрожених породица

доказ: ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи

-за ученике из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања.

Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника, на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање без обзира на редослед рађања (нпр. Уколико породица има троје деце у систему образовања васпитања -једно дете у средњој школи и два детета у основној
школи, право на бесплатне уџбенике остварује једно дете из основне школе и то старије;

доказ: потврда Средње школе или са Факултета, а ако је дете ученик наше школе, потврда не треба.

-за ученике који остварују основно образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2, и ИОП3);

доказ: за ученике који остварују основно образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, није потребна документација, јер Школа поседује податке о наведеним ученицима.

-за ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат; доказ: решење (фотокопија )којим се
утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља

-за ученике који болују од ретке болести;

доказ:извештај лекара -за ученике који остварују право на туђу негу и помоћ;

доказ:решење (фотокопија) којим се утврђује наведено право

-за ученике 1. и 2. разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени
уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном

језику ОБАВЕСТИТЕ родитеље о наведеном.

Уколико родитељ не поднесе захтев, његово дете/ученик не остварује право

на бесплатне уџбенике.