ДИСЦИПЛИНА У ВАСПИТАВАЊУ АДОЛЕСЦЕНАТА

Када је реч о адолесцентима дисциплина подразумева да ви као родитељ у договору са дететом постављате одређене границе и помажете му да се понаша у оквиру тих граница. Постављањем граница и правила родитељ помаже детету да научи да преузме одговорност за своја понашања и последице тих понашања и да развије вештине решавања проблема. Дете на тај начин учи да постане самостално и независно.

Линк ка презентацији: Дисциплина у васпитавању адолесцената >>