ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

У складу са Правилником о календару образовко-васпитног рада основне школе за школску 2023/2024. годину („Службени гласник PC – Просветни гласник”, број 6/23). Министарство просветe, у циљy припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит и ове године организује пробни завршни испит.

            Циљ организовања пробног завршног испита је да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду, као и симулација процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор. поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника супервизора и друго).

            У свим основним школама на територији Републике Србије, на основу Календара активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину, ученици осмог разреда ћe 22.03.2024. године. у 12 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ћe 23.03.2024. године, у 9 часова, полагати тест из српског језика, а у 11:30 часова изабрани предмет — тест из једног од обавезних предмета из природних и друштвених наука. а по опредељењу ученика.

            Тестови за пробни завршни испит, заједно са омотницом теста – идентификационим обрасцем, у целости остају и прегледају се у школи.

            Школа, у циљу унапређивања постигнућа ученика и постизања бољих резултата на завршном испиту, користи резултате ученика са пробног завршног испита у планирању рада у наредном периоду.