Наставна субота

Као и у претходној, и у овој школској години настављамо са организовањем добровољних радних субота. У суботу 21.10. организована је допунска настава са ученицима којима је потребна додатна помоћ у учењу.

Овога пута допунску наставу имали су ученици разредне наставе и ученици предметне наставе из српског, енглеског и немачког језика.