Обавештење о начину одвијања наставе од 30. новембра 2020.

Поштовани ученици, родитељи и наставници
Према Уредби о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовно-васпитни рад организује се на следећи начин:

  • У првом циклусу основне школе наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе;
  • У другом циклусу основне школе образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије;

У складу са одлуком о промени календара образовно-васпитног рада за основне и средње школе на територији Републике Србије, прво полугодиште завршава се 18. децембра 2020. године, зимски распуст траје од 21. децембра до 15. јануара 2021. године, а друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године