Обавештење за родитеље

Поштовани  родитељи,

Ученичка  задруга „За -другарство“ Основна школа „Свети Сава“ Велика Плана, набавиће  уџбенике,  лектиру  за ученике од 1.до 8.разреда,  школски часопис за ученике  од 1. до 4.разреда, за  школску  2021/2022.годину.

У вези са наведеним заинтересовани родитељи будућих првака могу  преузети   спецификацију   уџбеника  за  први  разред  у 

Правној  служби

Психолошко -педагошкој  служби,

                                      Поздрав   од  задругара 

                                                                       Директор, Дејан  Цветковић