ОДНОС ПОВЕРЕЊА ИЗМЕЂУ РОДИТЕЉА И ДЕТЕТА

У грађењу односа поверења кључна су три момента: да родитељ прихвата дете (онакво какво јесте), да сагледа ситуацију очима детета и да се труди да увек буде „корак испред детета“. Да би ово било могуће неопходно је да родитељ научи да управља својим осећањима, да научи како да реагује на неке изазовне ситуације (било да су у питању понашања детета која нас узнемире, изливи беса или агресије, бурни изливи емоција…), да активно слуша дете и открије која осећања изазивају одређена понашања, да поставља детету питања отвореног типа уместо превише нападног испитивања (како би заиста могао да чује и разуме дете), да покуша да открије шта дете осећа и зашто се понаша на одређени начин, као и да му помогне у проналажењу решења.

Линк ка презентацији: Однос поверења између родитеља и деце >>