Подношење листе жеља

С обзиром да до Министарства са разних страна стижу информације, које се односе на обавештења о попуњавању листа опредељења и обављању лекарских прегледа, које основне школе дају родитељима, односно другим законским заступницима ученика осмог разреда, још једном наглашавамо:

1) Листе опредељења за наставак школовања (листе жеља) родитељи, односно други законски заступници, могу да поднесу електронским путем, преко Портала Моја средња школа, као ауторизовани корисници, или писменим путем, у матичној основној школи.

Оба начина подношења су равноправна и прописана чланом 10. Правилника о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС“, бр. 31/21 и 46/21).

На листи опредељења може да буде унето до 20 опредељења.

Начини подношења листе жеља равноправни су у смислу да оба начина производе исто дејство, односно, да оба начина значе да је ученик поднео листу својих опредељења за наставак школовања, са бројем и распоредом опредељења у складу са укупним бројем бодова са којим иде у расподелу и приоритетима приликом избора школа и смерова гимназије/образовних профила.

Основне школе не могу да захтевају од родитеља, односно других законских заступника, да 03. и 04. јула 2021. године дођу у школу и да непосредно предају листу жеља. Такође, не могу да захтевају да у листи буде унето свих 20 опредељења. Школе могу да ученицима дају савете о избору школа, али не могу да инсистирају да буде унето свих 20 опредељења.

Посебно, основне школе не би смеле да код родитеља, односно других законских заступника, изазивају забуну и уносе узнемирење изношењем информације, коју смо такође добили од узнемирених родитеља, да је изражавање листе жеља електронским путем преко Портала неважеће и да листе жеља које су поднете електронским путем неће ући у расподелу.

Основне школе су у обавези да провере да ли су сви ученици поднели листе жеља, на било који од два наведена, равноправна начина, и да о провери сачине службену белешку. Ово је веома важна обавеза школе, с обзиром да школа зна колико ученика осмог разреда има.

Уколико родитељ, односно други законски заступник не жели да поднесе листу жеља, потребно је да о томе школа такође сачини службену белешку, без инсистирања да долазе у школу и потписују изјаву о томе.

Према Календару активности, у основним школама оба дана, 03. и 04. јула 2021. године од 08-15 часова морају бити доступни запослени, ради евентуалног доласка родитеља, односно других законских заступника, који би желели да непосредно предају листе жеља.

2) Такође, из домова здравља добили смо информације да основне школе упућују ученике осмог који желе да упишу гимназију, да обавезно изврше лекарски преглед.

Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе прописани су здравствени услови за упис у одређене образовне профиле.

Наглашавамо да је у Конкурсу изричито наведено, као и много година раније, да за упис у гимназију није потребно подносити лекарско уверење, дакле, ученици који желе да упишу гимназију, нису у обавези да изврше преглед о испуњавању здравствених услова.

Подсећамо поново да се провера испуњености здравствених услова врши у тренутку уписа у средњу школу, дакле, основне школе не могу да траже од родитеља, односно других законских заступника да приликом попуњавања листе жеља доносе на увид уверење о испуњавању здравствених услова за наставак школовања.