Посета позоришту

У пратњи својих одељенских старешина ученици од 1. до 4. разреда посетили су 21.9.2018. године позориште „Масука“ у Великој Плани. Посета је планирана Годишњим планом рада. Том приликом гледали су позоришну представу „Звездано дете“. Била је ово прилика да се отпочне развијање културолошке свести првака, позитивних социјалних односа, љубави према драмској, и уопште, према уметности, развијање естетског укуса ученика и да им се приреди едукативна забава. Деца су уживала.