Пријављивање за информатички смер

Сви ученици који су заинтересовани за информатичко одељење у Гимназији у Великој
Плани, приликом електронског попуњавања пријаве путем потрала Моја средња школа
требало би да за место полагања одаберу Гимназију у Смедереву јер ће се тамо
организовати полагање, а Гимназија у Великој Плани ће за ове ученике обезбедити
превоз од Велике Плане до Смедерева.
За више информација заинтересовани ученици се могу обратити Гимназији у Великој
Плани.