Пробни завршни испит

Драги, осмаци!

Пробни завршни испит биће реализован:
-тест из математике у петак ( 24.03.2023.године), са почетком
у 12,00 часова;
-тест из српског језика у суботу (25.03.2023.године), са
почетком у 9,00 часова;
-тест из једног од обавезних предмета из природних и
друштвених наука, по опредељењу ученика у суботу
(25.03.2023.године), са почетком у 11,30 часова;

Завршни испит биће реализован:
-у среду 21.јуна 2023.године, у четвртак 22.јуна
2023.године, и у петак 23.јуна 2023.године
(детаљније о завршном испиту бићете благовремено
обавештени).
Срећно

Ваша
ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ
Марија Савић