РАДИОНИЦЕ ЗА УЧЕНИКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕМОЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ

Кроз радионице о емоцијама деца уче о емоционалном реаговању, али и о ситуацијама у којима се јављају поједине емоције. За емоционално описмењавање је важно да су деца свесна у којим ситуацијама  и под којим условима они доживљавају поједине емоције, како би разумела емоционално реаговање других. Кроз ове радионице деца развијају пет основних вештина:

  1. Познавање сопствених емоција и причање о њима
  2. Развијање искрене способности за емпатију
  3. Управљање сопственим емоцијама
  4. Повезивање емоција и потреба и прихватање одговорности за сопствена осећања
  5. Прихватање и развијање толеранције на непријатне емоције (љутња, туга, страх, разочарање, постиђеност…)

26. и 27. 09. 2023. одржане су радионице са ученицима одељења 8.3 : „Идентификовање емоција“ и „Како скривам емоције„. Ученици су упознати са значајем и улогом емоција, везом између мисли и осећања, принципом емоционалне одговорности, начином освешћивања емоција и емоционалног реаговања, прихватањем и разумевањем својих емоција и начина како оне делују на друге особе, везом између осећања, мисли, телесних реакција и понашања. Завршне активности биле су у форми квиза, који је ученицима омиљена техника рада.

12.10.2023. одржана је радионица са ученицима 4.2 одељења: „Коцка осећања“ на којој су ученици идентификовали 5 основних осећања, пролазећи кроз ситуације које их изазивају (сваки ученик је имао прилику да представи индивидуални доживљај осећања). Ученици су разумели колика је важност осећања јер утичу на то како размишљају и како се понашају, па самим тим и због чега је важно да знају како се осећају. Схватили су да када су свесни својих осећања, могу и да науче како да се носе с њима и како да их изразе. Закључили су да дељење осећања са другима доприноси да се људи међусобно боље разумеју.