Радне и наставне суботе

Школа је спремна да се посвети ученицима и викендом

Школа је у сарадњи са наставницима у суботу 15. 9. организовала допунску наставу за ученике којима је потребна додатна помоћ у раду.
Док је за ученике који су талентовани организовала додатну наставу.
Ученици су се радо одазвали и посећеност је била на високом нивоу.