Решавање проблема боравка паса луталица у школском дворишту

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да је управа школе у претходном периоду предузела активности и мере поводом решавања проблема боравка паса луталица у школском дворишту. На иницијативу школе постигнут је договор са представницима Општинске управе Општине Велика Плана. Јединица локалне самоуправе ће у сарадњи са Јавним комуналним предузећем „Милош Митровић“ Велика Плана, обезбедити измештање и уклањање паса луталица са територије школског дворишта. 

На овај начин ученицима, родитељима и запосленима ће бити омогућен безбедан боравак у школи и школском дворишту.