Саветовање о наркоманији

Школа је у сарадњи са домом здравља, Црвеним крстом и педагошко-психолошком службом организовала саветовање о наркоманији.
Радионице су организоване у сваком одељењу осмог разреда, а у плану је да кроз исте прођу и ученици од петог до седмог разреда.
Биће одржани и родитељски састанци – саветовање на исту тему.