Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у уторак 22.3.2022. године, са почетком у 13.00 часова

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са претходне седнице
  2. Избор уџбеника за 4. и 8. разред и уџбеника Техника и технологија за 7. разред
  3. Разно