Трошкови припреме хране у новој школској години

Поштовани,

Основна школа „Свети Сава“ Велика Плана, обавештава Вас, да ће у школској
2023/2024.години (почев од 01.9.2023.године, до краја другог полугодишта, за
ученике 8.разреда до 31.маја 2024.године, за ученике од 1. до 7.разреда до 14.јуна
2024.године), трошкови припремања хране бити у месечном износу – 1.800,00
динара по ученику.
Родитељи ученика, који се буду хранили, односно користили услуге ученичке
кухиње у обавези су да месечни износ од 1.800,00 динара по детету, исплате до
10. у месецу за текући месец.

Срдачно и захвална на сарадњи,

ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ

Марија Савић