Уџбеници за 1. разред

Поштовани родитељи,

Ученичка задруга За – другарство Основна школа „Свети Сава“ Велика Плана, за школску 2020/2021.годину, набавља уџбенике за ученике од 1.до 8.разреда Основне школе „Свети Сава“ Велика Плана.
Уџбенике набавља, по повлашћеним гарантованим ценама, наведеним у каталозима издавача,који имају одобрење Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије.
Заинтересовани родитељи, могу да потпишу Уговор о купопродаји уџбеника са директором Ученичке задруге „За -другарство“ и тако обезбеде уџбенике за своје дете, за школску 2020/2021.годину.
Уговор се потписује у Правној служби Основне школе „Свети Сава“Велика Плана.
Укупна купопродајна цена уџбеника се исплаћује у 5 месечних рата (мај -септембар 2020.године).
У прилогу дописа, достављамо називе уџбеника, имена аутора уџбеника, и укупну цену уџбеника са ПДВ-ом.