Упутство за полагање завршног испита 2021.

Драги, осмаци!Завршни испит биће реализован, и то:

среда 23.јуна 2021.године;
четвртак 24.јуна 2021.године;
петак 25.јуна 2021.године;

Првог дана се полаже српски језик, другог математика, а трећег комбиновани тест. Испит сва три дана почиње у 9,00 часова и траје 120 минута.
Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8,15 часова сва три дана одржавања испита. На испит из српског језика и испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу графитну оловку и гумицу.
На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.


Срећно
Ваша
ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ
Марија Савић