Завршетак школске године

Поштовани ученици, родитељи и наставници.
У складу са календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе, којима је дата могућност одступања од утврђеног броја наставних дана до 5%, друго полугодиште школске 2022/2023. године за ученике основних и средњих школа, у делу који се односи на редовну наставу, завршава се у уторак 6. јуна 2023. године

Све остале активности предвиђене календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе остварују се и даље како је утврђено.
Имајући у виду подзаконска акта којима је уређено оцењивање ученика, школа ће утврдити предлог закључних оцена на крају школске године најкасније до 6. јуна 2023. године, о чему ће благовремено обавестити ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступнике. Приликом упознавања ученика и родитеља са предлогом закључне оцене, наставник даје и образложење оцене, као и сугестије за ученика о томе на који начин могу да, уколико желе, поправе оцену.
Продужени боравак, као посебан облик образовно-васпитног рада, у школама где постоји, организује се и даље до 20. јуна 2023. године.
Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда основне школе, завршног испита и матурског испита спроводе се у складу са годишњим планом.