Завршни испит за ученике осмог разреда

Завршни испит почиње сутра 21. јуна и траје до  петка, 23. јуна 2023. године, а током та три дана  ученици осмог разреда полагаће у основним школама тест из српског/ матерњег језика, математике и тест из изабраног предмета.

Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.

Током одржавања испита у ова три дана дозвољено је присуство само особама које су укључене у процес (дежурним наставницима, супрвизорима и прегледачима)